Garantija

Sveikiname įsigijus AEG prietaisą. Kiekvienam prietaisui taikomos standartinės garantinės sąlygos.

Mes rekomenduojame užregistruoti savo produktą dabar, taigi visuomet greitai pasieksite svarbią informaciją apie gaminį, vartotojo instrukcijas ir kitą informaciją.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. AEG suteikia prietaisui 24 mėnesių garantiją nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos, kurią patvirtina kasos aparato kvitas ir/arba PVM sąskaita-faktūra, kuriuose nurodytas prietaiso pavadinimas ir modelis. Garantija galioja tik naudojant  prietaisą namuose nekomerciniams asmeniniams buitiniams poreikiams tenkinti.

Jei garantijos laikotarpiu prietaisas nustos veikęs dėl dalių ar surinkimo defektų, AEG įsipareigoja jį nemokamai sutaisyti. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina yra neproporcingai didelė, pirkėjui sutinkant, pardavėjas defektuotą prietaisą gali pakeisti nauju.

2. Garantijos laikotarpis pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo prietaiso naudoti dėl remonto trukmės, įtakojamos reikalingos detalės pristatymu iš gamintojo.

3. Garantinį remontą (dalys, darbas ir, jei reikia, pervežimas) nemokamai atlieka AEG įgaliota buitinės technikos remonto įmonė vartotojo namuose arba taisykloje, buitinės technikos remonto įmonės nuožiūra. Smulkius buitinius prietaisus, dulkių siurblius, neįmontuojamas mikrobangų krosneles, oro šildytuvus ir pan. į taisyklą pristato pats vartotojas.

 4. Garantija negalioja, jei prietaiso defektai atsirado:

 5. Garantija negalioja:

 6. Garantija netaikoma:

7. Garantine priežiūra nelaikomi tokie darbai kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimo instrukcijoje, prietaiso prijungimas, išmontavimas prieš remontą ir sumontavimas, kai tam reikia sugaišti daugiau kaip 30 min.

8. Šios garantijos sąlygos neturi jokios įtakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.