SVARBUS PRANEŠIMAS APIE SAUGĄ: „AEG FX9“

„Electrolux“ prašo klientų, įsigijusių toliau nurodytų serijos numerių „AEG FX9“ belaidžius siurblius, nebenaudoti jų dėl galimo su naudotojų saugumu susijusio defekto.

Pavojų galimai kelia prietaise naudojamas elementas, kuris tam tikromis aplinkybėmis gali perkaisti, dėl ko dulkių siurblys gali užsidegti. Toks elemento perkaitimas laikomas rimtu pavojumi, nes ugnis gali išplisti ir uždegti kitas aplinkui esančias degias medžiagas.

Susijusių modelių savininkų prašome susisiekti su vietos „Electrolux“ atstovybe, kurios darbuotojai suteiks nurodymus, kaip grąžinti prietaisą ir informuos apie klientams siūlomas kompensacijos galimybes (pvz., pakeitimą kitu prietaisu).

Kol kas žinių apie nukentėjusius dėl šio defekto nėra. Nepaisant to, į šį pavojų žvelgiame labai rimtai, nes klientų saugumas yra didžiausias „Electrolux“ prioritetas. Nusprendėme nedelsiant atšaukti visus susijusius šios klasės gaminius.

Toliau nurodome, kokie gaminiai atšaukiami:

pdf-icon-white-aeg.png

Pasitikrinkite savo prietaiso modelį, gaminio (PNC) ir serijos (SN) numerius. Juos rasite gaminio etiketėje, už siurblio ciklono bloko.

Kreipdamiesi į AEG skambučių centrą, būkite pasiruošę pateikti šią informaciją:

Informacija nurodyta techninių duomenų etiketėje.

FX9-aeg-label-378x262-friöagd.png148x472_aeg_vacuum-svart-bg.png


Jei turite prietaisą, atitinkantį nurodytą modelį, gaminio ir serijos numerius, privalote nedelsdami nutraukti tokio prietaiso naudojimą, laikyti jį atskirai nuo įkrovimo stotelės ir iš elektros lizdo ištraukti įkrovimo stotelės maitinimo laidą.

Jei jūsų prietaiso modelis ir gaminio numeris (PNC) atitinka nurodytus, serijos numeris (SN) patenka į nurodytą diapazoną, o su jumis vietinė „Electrolux“ atstovybė dar nesusisiekė, prašome paskambinti 852106621. Mūsų darbuotojai suteiks jums nurodymus, kaip grąžinti gaminį ir gauti kompensaciją.


Prašome atkreipti dėmesį: Kitų serijos numerių „AEG FX9“ gaminiai minėto pavojaus nekelia. Kiti AEG arba „Electrolux“ gaminiai, įskaitant bet kokius kitus siurblių modelius, minėto pavojaus nekelia.

Nuoširdžiai apgailestaujame už galimai sukeltus nepatogumus.

VVTAT