Elektrinės kaitlentės montavimo triktys

Naujausi 2020-02-20 11:14


Problema:

 • Prietaiso nepavyksta įjungti arba jis neveikia. Įsižiebia tik 2 kaitvietės. 
 • Galios nuostaų ekrane pasirodo klaidos pranešimas E6 arba E641
 • Kairėje pusėje esančios kaitvietės įsižiebia greičiau ir ryškiau nei esančios dešinėje. 
 • Kaitlentės saugiklis perdega / „iššoka“ 

Taikoma:

 • Įmontuojamoms elektrinėms kaitlentėms 
 • Atskirai pastatomoms viryklėms su elektrinėmis kaitlentėmis  

Sprendimas:

Jeigu prietaisas naujai sumontuotas, minėtosios problemos paprastai rodo montavimo klaidas.    

Pastaba: Naujai sumontuota reiškia vieną iš toliau nurodytų:  

 • Visiškai naujas prietaisas pirmą kartą įjungtas į elektros maitinimą. 
 • Prietaisas įjungtas į netinkamą lizdą.  


1. Patikrinkite, ar tai veikiantis elektros tiekimo lizdas.  

 • Patikrinkite, ar lizde teka elektros srovė: įjunkite kitą prietaisą ir pažiūrėkite, ar jis tinkamai veikia.  
 • Jeigu lizdas neveikia, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad padėtų išspręsti problemą.  


2. Patikrinkite, ar nėra saugiklio gedimų.  

 • Patikrinkite, ar veikimo triktį sukėlė saugiklis. 
 • Jeigu saugiklis pakartotinai suveikia, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką  


3. Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris montavo prietaisą.  

4. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.  

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.     

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta.

Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.

Užsisakykite remontą
Užsisakykite remontą

Baigėsi prietaiso garantija? Nesijaudinkite, galime pasirūpinti jo remontu už fiksuotą kainą, į kurią įeina mokestis už iškvietimą, dalis bei darbą. Jokių papildomų išlaidų!