Indaplovė rodo klaidos pranešimą „AL5‟, „C1‟, „F1‟, „i10‟ arba „i11‟, vieną kartą supypsi arba vieną kartą sumirksi įspėjamoji lemputė

Naujausi 2020-02-20 14:20

Problema:

  • indaplovė rodo klaidos pranešimą „AL5‟, „C1‟, „F1‟, „i10‟ arba „i11‟, vieną kartą supypsi arba vieną kartą sumirksi įspėjamoji lemputė. Tai rodo vandens tiekimo problemą.

Taikoma:

  • atskirai pastatomoms indaplovėms;
  • įmontuojamoms indaplovėms;.

Sprendimas:

1. Patikrinkite vandens tiekimo sistemą.  

Patikrinkite savo namų vandens tiekimo sistemą, pavyzdžiui, atsukę čiaupą. Jeigu vanduo neteka, kreipkitės informacijos į savo vandens tiekėją.  

2. Patikrinkite, ar iki galo atsuktas vandens čiaupas į Jūsų indaplovę.  

Jeigu vandens įleidimo čiaupas užsuktas, išjunkite indaplovės maitinimą ir iki galo atsukite vandens čiaupą. Vėl įjunkite indaplovę ir pasirinkite programą. Norėdami paleisti indaplovę, paspauskite paleidimo mygtuką.  

3. Patikrinkite, ar nenaudojate kelių prietaisų, kuriems reikia vandens.  

Jeigu veikia keli prietaisai, kurie naudoja vandenį, dėl to gali būti per žemas slėgis Jūsų indaplovei.

Stenkitės indaplovę naudoti tada, kai neveikia kiti prietaisai, kuriems reikia vandens.  

4. Patikrinkite vandens įleidimo slėgį.  

Patikrinkite, ar  iš vieno čiaupo galite pripildyti 10 l kibirą vandens per 1 minutę arba 5 litrų kibirą per 30 sekundžių.

Jei ne, vandens slėgis per žemas indaplovei ir turite kreiptis į savo vandens tiekėją.  

5. Patikrinkite, ar įleidimo žarna nėra užsilenkusi ar susisukusi.  

Jeigu įleidimo žarna yra sulenkta, susukta ar pažeista, iškart ištraukite indaplovės maitinimo kištuką ir išjunkite vandens tiekimą. Jei žarna yra pažeista, prietaisą privalo patikrinti ir suremontuoti meistras.  

6. Įsitikinkite, kad neužsikimšęs įleidimo žarnos filtras.  

Įleidimo žarnos filtras yra jungtyje, greta čiaupo arba vožtuvo. Užsukite vandens čiaupą, prieš atjungdami įleidimo žarną.

Įleidimo filtras turi būti švarus ir be jokių nuosėdų; išsamias instrukcijas, kaip išimti ir išvalyti filtrą, rasite naudojimo vadove.

Išvalę filtrą ir įdėję jį atgal į įleidimo žarną, prijunkite žarną, pasirinkite programą ir paleiskite ją.  

7. Patikrinkite vandens išleidimo sistemą.  

Patikrinkite, ar:

  • Filtrai švarūs. Informacijos apie valymą ir priežiūrą rasite naudojimo vadove. Naudojimo vadovą galite atsisiųsti iš čia.
  • Išleidimo vamzdis yra tinkamame aukštyje virš grindų. Žr. montavimo instrukcijas naudojimo vadove arba su prietaisu pateiktą atskirą montavimo informacinį lapelį.  


8. Patikrinkite, ar kaištis buvo išimtas iš plautuvės sifono. (Jeigu indaplovė neseniai buvo įrengta arba perkelta.)  

Reikia ištraukti kaištį iš plautuvės sifono. Atjunkite išleidimo žarną nuo plautuvės sifono, ištraukite kaištį ir vėl prijunkite išleidimo žarną prie sifono.  

9. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.  

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

Pastaba: Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis. 

Užsirašykite rodomą klaidą ir nurodykite ją, kai kviečiate meistrą. Tai neišspręs iškilusios problemos, tačiau padės mūsų meistrui nustatyti jos priežastį.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir nejunkite jo, kol nebūsite visiškai tikri, kad tai nekels problemų.

Užsisakykite remontą
Užsisakykite remontą

Baigėsi prietaiso garantija? Nesijaudinkite, galime pasirūpinti jo remontu už fiksuotą kainą, į kurią įeina mokestis už iškvietimą, dalis bei darbą. Jokių papildomų išlaidų!