Kaip išardyti ir surinkti ploviklio stalčių (FL) (3)

Naujausi 2021-02-23 06:47

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių

Kaip išardyti ir surinkti ploviklio stalčių

1. Ištraukite ploviklio stalčių, kol jis sustos.

2. Norėdami nuimti stalčių, nuspauskite svirtį žemyn.

Žodžio importavimo vaizdas

PASTABA:

(toliau pateiktos nuotraukos yra tik iliustracinės, jos gali skirtis nuo jūsų skalbimo mašinos modelio)

3. Padėkite stalčių aukštyn kojom.

4. Norėdami nuimti stalčių nuo rankenos, uždėkite plokščią atsuktuvą toje vietoje, kur yra spaustukas.

5. Atsuktuvu 1 švelniai paspauskite spaustuką ir 2 pastumkite, kad galėtumėte ištraukti durelių rankeną. Būkite atsargūs, nesulaužykite spaustuko.