Kaip išardyti ir surinkti ploviklio stalčių (FL) (2)

Naujausi 2021-02-23 06:47

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Kaip išardyti ir surinkti ploviklio stalčių

1. Nuimkite stalčių. Stumkite stalčiaus kraštą rodykle (PUSH) toje vietoje, kad lengvai pašalintumėte stalčių.

Žodžio importavimo vaizdas

Žodžio importavimo vaizdas

2. Padėkite stalčių aukštyn kojom.

Žodžio importavimo vaizdas

3. Norėdami nuimti stalčių nuo rankenos, uždėkite plokščią atsuktuvą toje vietoje, kur yra spaustukas.

4. Atsuktuvu 1 švelniai paspauskite spaustuką ir 2 pastumkite, kad galėtumėte ištraukti durelių rankeną. Būkite atsargūs, nesulaužykite spaustuko.

Mokomasis vaizdo įrašas