Kaip pakeisti durelių dangtį

Naujausi 2021-02-23 06:47

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Kaip pakeisti durelių dangtį


1 Pakelkite rankeną, kad pakeltumėte dangtį.

Žodžio importavimo vaizdas

2. Nuimkite du vyrių kaiščius į vidų.

Žodžio importavimo vaizdas

3. Pakelkite dangtį ir nuimkite.

Žodžio importavimo vaizdas

Surinkdami pakartokite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.