Kaip išardyti ir surinkti vidurinį krepšį ir stalo įrankių dėklą („Comfort“ bėgiai)

Naujausi 2021-02-24 13:40

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Perkeldami prietaisus visada būkite atsargūs, sunkiems prietaisams judėti reikia dviem asmenims.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Stalo įrankių dėklo ir vidurinio krepšio išmontavimas ir surinkimas

Procedūra panaši abiems krepšeliams ir atliekama visiškai išėmus krepšelius

Išsami paspaudimo paspaudimo ir judėjimo 2 žingsnyje informacija

1 -   Išimkite varžtus, pritvirtinančius krepšelį prie bėgių

2 -   Paspauskite spragtuką ir stumkite krepšį laikydami bėgį.

3 -   Laikydami krepšį, perkelkite po vieną bėgį, išskyrus krepšį

Šis judesys turėtų būti pakankamai mažas, kad krepšys būtų atleistas nuo bėgių


Norėdami surinkti krepšelius, atlikite atvirkštinį procesą ir seką