Kaip pakeisti stiklinę lentyną (V)

Naujausi 2021-02-24 13:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Stiklo lentynos kaita

Pirmiausia švelniai pakelkite priekinę stiklo pusę į viršų.

Tada galite ištraukti stiklą tiesiogiai traukdami į save.