Durų lentynos keitimas (V)

Naujausi 2021-02-24 13:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


DURŲ PLOVIMAS

Švelniai patraukite lentyną aukštyn abiem rankomis, nesulenkdami ir nesukdami lentynos.

Kai lentynoje nėra surinkimo detalių dešinėje ir kairėje pusėje, galite ištraukti lentyną traukdami į save.