Kaip pakeisti durų rankeną (7DW)

Naujausi 2021-02-25 10:04

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Perkeldami prietaisus visada būkite atsargūs, sunkiems prietaisams judėti reikia dviem asmenims.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Šaldiklio ir šaldytuvo durų rankenos

1 VEIKSMAS Tvirtai laikykite durų rankenos atramas ir spragtelėdami traukite tiesiai į viršų.

2 ŽINGSNIS Įdėkite naują durų rankeną.

Sulygiuokite rankenos atramos ir laikiklių griovelį ant durų

3 ŽINGSNIS Laikykite rankenos atramas ir užfiksuokite.

※ Pritvirtinant spragtuką galima naudoti guminį arba minkštą plaktuką