Tarpiklių keitimas - vyno aušintuvai

Naujausi 2023-09-29 11:13

Prieš atlikdami bet kokią techninės priežiūros operaciją, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Visada būkite atsargūs perkeldami prietaisus, sunkiems prietaisams perkelti reikia dviejų žmonių.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite uždarą avalynę.

Atminkite, kad netinkamai atliktas savarankiškas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai

Pakeiskite tarpiklį

1. Nuimkite tarpiklį

Atidaryk duris. Atsargiai ištraukite tarpiklį viršutiniame kampe, tada pereikite į apatinę pusę!

2. Uždėkite atgal tarpiklį

Išimkite stiklines dureles (2x Torx20 varžtas)!

Paguldykite duris ant minkštos medžiagos (pvz., EPS), priekine puse žemyn ir įstatykite tarpiklio inkarą į durų griovelį. Atsargiai įstumkite likusią tarpiklio dalį. Vėl pritvirtinkite dureles