Kaip pakeisti tarpiklį (7)

Naujausi 2023-10-30 08:16

Prieš atlikdami bet kokią techninės priežiūros operaciją, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Visada būkite atsargūs perkeldami prietaisus, sunkiems prietaisams perkelti reikia dviejų žmonių.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite uždarą avalynę.

Atminkite, kad netinkamai atliktas savarankiškas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD NETINKAMAI ĮRENGIUS GALI NUTRAUKTI IZOLIACIJĄ IR SUVEIKTI TINKAMĄ PRIETAISO FUNKCIJĄ.

TARPIKLIŲ IŠĖMIMAS

  • Ištraukite tarpiklį nuo durelių kampo
  • Palaipsniui nuimkite tarpiklį nuo durelių šonų
  • Visiškai nuimkite tarpiklį nuo visų durų


TARPIKLIŲ MONTAVIMAS

  • Pirmiausia pradėkite montuoti visus 4 kampus, spausdami šonus prie kiekvieno kampo
  • Įstumkite 4 puses, pradedant nuo kiekvienos pusės vidurio
  • Baigę diegti, vilkite pirštais išilgai visų pusių paviršiaus, kad patikrintumėte, ar nėra pažeidimų
  • Bet kokie nelygumai rodo, kad smiginys netinkamai įkištas, todėl dar kartą paspauskite jį