Kaip pakeisti vyrį (2)

Naujausi 2021-02-24 13:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių

KAIP pakeisti durų vyrį

1) Paspauskite užrakintas duris iš abiejų pusių2) Ištraukite duris3) Atsukite 2 varžtus, kuriais fiksuojamas durų vyris4) Ištraukite vyrį ir pakeiskite jį nauju