Kaip pakeisti dureles (2)

Naujausi 2021-02-24 13:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių

KAIP pakeisti duris

1) Paspauskite užrakintas duris iš abiejų pusių


2) Ištraukite dureles ir pakeiskite jas naujomisĮspėjimas: Sumontavę naujas duris, uždarykite 2 blokus, kad nenukristų durys.