Mano šaldytuve neveikia apšvietimas

Naujausi 2020-05-20 18:10

Problema:

  • Neveikia mano šaldytuvo vidinis apšvietimas

Taikoma:

  • Šaldymo dėžė
  • Šaldiklis
  • Vertikalus šaldiklis
  • Šaldytuvas
  • Vyno šaldytuvas

Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar neperdegė lemputė ir, jeigu reikia, pakeiskite ją, laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų nurodymų.

  • Naudotojo vadovą galite atsisiųsti čia.
  • Naujų lempučių, priežiūros gaminių ir priedų galima įsigyti mūsų įgaliotame techninės priežiūros centre.
  • Tam tikruose prietaisuose yra įrengtas šviesdiodinis apšvietimas, kurį turi pakeisti techninės priežiūros meistras.


2. Patikrinkite, ar apšvietimo jungiklis gali laisvai judėti, ir pamėginkite jį nuvalyti drėgna šluoste (jeigu matote apšvietimo jungiklį atidarę dureles).

3. Uždarykite dureles ir vėl jas atidarykite, kad įjungtumėte apšvietimą.

Jeigu durelės kurį laiką yra paliktos atviros, valdymo sistema gali automatiškai išjungti apšvietimą.

4. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.


Užsisakykite remontą
Užsisakykite remontą

Baigėsi prietaiso garantija? Nesijaudinkite, galime pasirūpinti jo remontu už fiksuotą kainą, į kurią įeina mokestis už iškvietimą, dalis bei darbą. Jokių papildomų išlaidų!