Išbandykite ir atraskite visus  privalumus su neprikepančia skarda!

AKCIJOS metu nuo 2023 m. rugsėjo 18 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. „Electrolux“ ir „AEG“ prekinių ženklų neprikepančioms skardoms Easy2Clean suteikiama unikali galimybė jas išbandyti su 60 dienų grąžinimo garantija!

Akcijos taisyklės

AKCIJOS metu nuo 2023 m. rugsėjo 18 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. „AEG“  neprikepančioms skardoms Easy2Clean suteikiama unikali galimybė jas išbandyti su 60 dienų grąžinimo garantija! 

_____________________________

 

1.       AKCIJOS TAISYKLĖS

 

1.1. Akcija vyksta laikotarpiu nuo 2023 m. rugsėjo 18 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (toliau – Akcija).

1.2. Akciją organizuoja UAB „Electrolux“, įm.k. 110187827 , Ukmergės g. 219, Vilnius. www.electrolux.lt (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijos taisyklės galioja konkretiems „AEG“  neprikepančių skardų modeliams:  „AEG“ – A9OOAF11 (toliau – Skardos).

1.4. Akcija galioja tik 3 punkte nurodytoms neprikepančioms skardoms, įsigytoms Akcijoje dalyvaujančiose fizinėse ir internetinėse parduotuvėse, akcijos nurodytu laikotarpiu.

1.5. Akcijoje turi teisę dalyvauti tik fiziniai veiksnūs asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus (toliau – Klientai), išskyrus Akcijos taisyklėse numatytus atvejus.

1.6. Akcijoje neturi teisės dalyvauti įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

1.7. Akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą, įsigyjant vieną iš, šių taisyklių 3 p., nurodytų modelių.

1.8. Akcijos metu Klientas turi teisę išbandyti Prietaisą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prietaiso įsigijimo dienos ir įsitikinęs, kad Prietaisas atitinka jo lūkesčius, atsisakyti pinigų grąžinimo galimybės arba įsitikinęs, kad prietaisas netenkina jo lūkesčių - atgauti pinigus, kaip nurodyta šiose taisyklėse.

 

2.       PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 

2.1. Klientui pinigai gali būti grąžinami išimtinai tik už taisyklių 3 punkte nurodytas Skardas ir tik tuo atveju, jeigu Skarda buvo įsigyta 4 punkte nurodytose pardavimo vietose.

2.2. Skarda privalo būti grąžinamas į jo įsigijimo vietą.

2.3. Grąžinama skarda privalo būti tvarkingos būklės, nepakitusios išvaizdos, išskyrus natūralų nusidėvėjimą, ir originalioje dėžėje.

2.4. Siuntimo/grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos. Maksimalus grąžinimo terminas – 3 kalendorinės dienos po išbandymo laikotarpio pabaigos. Prietaisą taip pat galima grąžinti bei atgauti pinigus ir nepabaigus 60 dienų išbandymo laikotarpiui.

2.5. Atitinkamo prekybos centro, kuriame Skarda buvo pirkta, prekių grąžinimo skyriui turi būti pateikta 11.3. punkte aprašytos būklės Skarda bei įsigijimą įrodantys originalūs dokumentai. Pinigai už grąžinamą prietaisą bus grąžinami remiantis įsigijimo vietos taikomas procedūras ir taisykles, už kurias Organizatorius neatsako.

2.6. Klientas turi teisę atgauti visą už Skardą sumokėtą pinigų sumą Akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje, kurioje įsigijo prietaisą, tačiau tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos pinigų grąžinimo akcijos sąlygos ir Klientas per nustatytą terminą kreipėsi dėl pinigų grąžinimo.

 

3.       GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

3.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Akcijos taisyklių teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 29 d. 

3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ir į jį atsakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Jei skundo nagrinėjimas reikalauja ilgesnio skundo nagrinėjimo laikotarpio, Organizatorius apie tai turi informuoti Pirkėją per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo.

 

4.       ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Akcijos vykdytojas.

4.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami tik su pinigų grąžinimo procedūra susijusiais tikslais.

4.3. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje ir pateikiantys savo asmens duomenis sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse bei įstatymuose nustatyta tvarka.

4.4. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi įstatymų numatyta tvarka.

 

5.       KITOS SĄLYGOS 

 

5.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su visomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

5.2. Akcijos vykdytojas  turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti Easy2Clean skardų  grąžinimo taisykles apie tai viešai paskelbdamas tinklapyje www.electrolux.lt  bei www.aeg.lt

5.3. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Akcijos Vykdytojas gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

5.4. Organizatorius ir Akcijos vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti 14.2 punkte nurodytuose tinklapiuose

5.5. Akcijoje dalyvis gali būti pašalintas iš akcijos dalyvių sąrašo, jeigu organizatorius nustato, kad akcijos dalyvis veikė apgaulingai, siekė nesąžiningų tikslų arba nesilaikė šios akcijos taisyklių. 

 

Skaitykite daugiau

Ieškokite mūsų partnerių parduotuvėse

neprikepanti skarda

easy 2 clean

AEG skarda